Roe v Wade

Bagama't ako, sa personal, ay Pro-Life, sinusuportahan ko ang karapatan ng isang babae, sa pagkonsulta sa kanyang doktor, na magpasya kung anong mga medikal na pamamaraan ang pinakamainam para sa kanya, dahil sa lahat ng mga katotohanan at pangyayari.

Hindi ko sinusuportahan ang pagsisikap na baligtarin ang Roe v. Wade.

Roe v Wade ay naayos na alinsunod. Kailanman ay hindi naging patakaran ng Korte Suprema na baligtarin ang isang batas na umiiral sa loob ng ilang dekada.