Accessibility sa Libangan

Patawad sa Aming Alikabok

Ang Koponan ay nagtatrabaho sa partikular na tabla sa aming Patakaran.

Huwag Mag-atubiling Panoorin ang gawaing ito na isinasagawa at, sa lahat ng paraan, huwag mag-atubiling magkomento o mag-ambag sa talakayan .

Nag-aalok ang Las Vegas ng mga serbisyo sa libangan na nakatuon sa mga tao sa lahat ng kakayahan. Ang Adaptive Program ng lungsod ay nag-aalok ng ilang mga programa na nagtataguyod ng pagsasapanlipunan, pagpapaunlad ng kasanayan at pisikal na aktibidad.

Papahusayin ng aking administrasyon ang mga serbisyo sa Adaptive recreation na ibinibigay ng programang ito.

Dadagdagan namin ang bilang ng mga h at cycle at recumbent trike, palawakin ang access sa mga sesyon ng Aquatic therapy sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga lokasyon, babawasan ang halaga ng Adaptive Program pass, at gagawing mas madali ang transportasyon papunta at mula sa mga recreation center.

Maaari ka ring maging interesado sa pagsusuri sa aming posisyon tungkol sa Kapansanan