Pinakamababang pasahod

Sinusuportahan ko ang $15 kada oras na inisyatiba sa sahod.

Kinakailangan na ang kita ng manggagawa ay makasabay sa halaga ng pamumuhay.

Ang mga manggagawang tumatanggap ng malaking kabayaran ay mas malamang na huminto sa paggawa at umaasa sa tulong ng pamahalaan.