Pagpopondo ng Pamahalaan ng Lungsod ng Las Vegas

Sa kasalukuyan, umaasa ang lungsod ng Las Vegas sa pitong pangunahing pinagmumulan ng kita. Kabilang sa mga pinagmumulan ng kita na iyon ang Gaming tax, Real Estate tax, Sales tax, Federal aid, State aid, Motor Fuel tax, Public Utility tax at Fines, mga bayarin at pagtasa.

Noong nakaraan, itinaguyod ko ang paggamit ng "Mga Karapatan sa Pangalan." Ang mga karapatan sa pagbibigay ng pangalan ay nagpapakita ng natatanging mga pagkakataon sa pagba-brand at marketing sa mga indibidwal at negosyo sa lahat ng laki. Ang boluntaryong pinagmumulan ng pagpopondo na ito ay nag-aambag sa neutralidad ng kita hangga't hindi nito pinapataas ang mga buwis sa ari-arian, nagdaragdag ng mga buwis sa pagbebenta, at hindi na nagpapabigat sa sinumang nagbabayad ng buwis. Bilang Alkalde, magbibigay ako ng pinakamataas na pagkakataon para sa mga kumpanya at indibidwal na idagdag ang kanilang pangalan o tatak sa mga pampublikong gusali (hindi kasama ang City Hall), mga pasilidad, at iba pang mga ari-arian ng lungsod ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi tulad ng Pribatisasyon, pananatilihin ng lungsod ang kumpletong kontrol sa mga asset na ito, at pananatilihin ang karapatang tanggihan ang anumang alok, sa anumang kadahilanan.