Imprastraktura

Patawad sa Aming Alikabok

Ang Koponan ay nagtatrabaho sa partikular na tabla sa aming Patakaran.

Huwag Mag-atubiling Panoorin ang gawaing ito na isinasagawa at, sa lahat ng paraan, huwag mag-atubiling magkomento o mag-ambag sa talakayan .

Ang pag-unlad at mahusay na pagpapanatili ng Las Vegas City Infrastructure ay kritikal at mahalaga. Kinakailangan na ang mga tauhan ng kaligtasan at iba pang mga opisyal ay ma-access ang mga lokasyon kung saan may pangangailangan para sa serbisyo, tulong o atensyon.

Ang pagpapaunlad ng Infrastruktura ng lungsod ay isang gastos na pinatatanggap ng mga nagbabayad ng buwis ng Pederal, Estado, County, at Lokal at, sa ilang pagkakataon, ng mga pribadong negosyo.

Kasama sa Las Vegas Infrastructure ang:

Aviation;
Mga tulay;
Curbs;
Pampublikong Gusali;
Mga kagamitan sa paglilibang;
Kapangyarihan at enerhiya;
Riles;
Mga daanan;
Mga imburnal;
Telekomunikasyon;
Tubig; at
Pamamahala ng basura.