Trafficking ng tao

Ang aking administrasyon ay magwawakas sa Human Trafficking sa Las Vegas.

Bilang Alkalde, magtatatag ako ng mga patakaran, kasanayan at pamamaraan na idinisenyo upang mas mahusay na pag-ugnayin ang mga aktibidad sa pagsubaybay at komunikasyon sa pagitan ng Las Vegas Metropolitan Police , Nevada State Police, Nevada Investigative Division, Nevada Highway patrol, County Police, mga opisyal ng TSA, at mga opisyal ng pagpapatupad ng batas mula sa hangganan. estado.

Sisiguraduhin naming mayroong isang karaniwang channel ng komunikasyon na naa-access sa bawat isa sa mga hiwalay na ahensyang ito sa pagpupulis.

Sisiguraduhin namin na ang iba't ibang ahensya ng pulisya ay alam at alam ang lahat ng bukas na pagsisiyasat ng human trafficking, at na sila ay may access sa mahahalagang impormasyon kabilang ang mga pangalan at paglalarawan ng mga biktima at mga suspek.

Aarestuhin at susuportahan natin ang paghatol sa mga human trafficker, at lalaban para masentensyahan sila nang husto.