Buong Trabaho

Patawad sa Aming Alikabok

Ang Koponan ay nagtatrabaho sa partikular na tabla sa aming Patakaran.

Huwag Mag-atubiling Panoorin ang gawaing ito na isinasagawa at, sa lahat ng paraan, huwag mag-atubiling magkomento o mag-ambag sa talakayan .

Sa pamamagitan ng mga pampublikong inisyatiba, pribadong inisyatiba at komprehensibong reporma sa buwis, pasiglahin ang ekonomiya ng Las Vegas na pasiglahin ang Buong Trabaho;