Pantay na Pag-access sa Pangangalagang Pangkalusugan

May mga sistematikong pagkakaiba-iba batay sa lahi hinggil sa paghahatid ng mga serbisyo sa pampublikong kalusugan.

Ang mga pasyenteng may kulay ay nahaharap sa mas malalaking balakid sa pagkuha ng sekswal at reproductive na pangangalagang pangkalusugan kaysa sa mga hindi Hispanic na puting Amerikano - isang pattern na nagreresulta sa mas masahol na mga resulta sa kalusugan sa pangkalahatan para sa mga pasyente ng BIPOC.

Ang telemedicine ay mabilis na nagiging ang ginustong paraan ng pakikipag-ugnayan ng pasyente ng tagapagbigay ng kalusugan. Isa itong hamon para sa maraming Pasyente ng Kulay na nakatira sa maling bahagi ng digital divide.

Samakatuwid, gagamitin ko ang mga pondo sa imprastraktura ng Pederal upang magbigay ng internet access at mga tool sa teknolohiya upang matiyak na ang lahat ng mga residente, anuman ang lahi o pamana, ay may kakayahang ligtas na makipag-ugnayan sa kanilang mga gustong medikal na provider gamit ang teknolohiyang naaayon sa mga kinakailangan ng HIPA.

Sisiguraduhin kong lahat ng tao ay may access sa ilang ligtas, abot-kayang paraan ng Transportasyon upang madali silang makapunta at makalabas sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan.

Makikipagtulungan ako sa lehislatura ng Estado at lobby sa Kongreso upang magpasa ng batas at magpatupad ng mga patakaran na magpapababa sa mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga mahihirap na residente ng Las Vegas.