Komprehensibong Reporma sa Imigrasyon

Patawad sa Aming Alikabok

Ang Koponan ay nagtatrabaho sa partikular na tabla sa aming Patakaran.

Huwag Mag-atubiling Panoorin ang gawaing ito na isinasagawa at, sa lahat ng paraan, huwag mag-atubiling magkomento o mag-ambag sa talakayan .

Kailangan namin ng standardized Immigration Policy na umaamin o tumatanggi sa pagpasok sa mga aplikante sa pantay na batayan, hindi batay sa kanilang lahi, paniniwala, bansang pinagmulan, o kulay ng kanilang balat, ngunit sa halip ay batay sa kwalipikadong pangangailangan ng bawat aplikante para sa kaligtasan at seguridad.