Buwis sa Ammo ng Armas sa Epekto ng Komunidad

Bilang Alkalde ng Las Vegas, upang makabuluhang bawasan ang posibilidad ng isa pang mass shooting, ako ay maglo-lobby sa kongreso at lalaban para sa isang pinahusay na Federal Tax sa pagbili ng lahat ng mga bala na maaaring magpaputok ng isang Military Style Assault Weapon.

Ang lahat ng mga nalikom mula sa Community Impact Military Style Assault Weapons Ammo Tax ay ilalaan upang pondohan ang isang Federal Assault Weapon Buyback Program.

Sa halip na sirain, ang mga Buyback Assault Weapon na iyon ay ihahatid sa Department of Defense. Pagkatapos ay ipapadala ng DOD ang mga Military Style Assault Weapon na iyon sa Ukraine bilang pagpapatuloy ng aming pangako na armasan ang Ukrainian Military.