Collective Bargaining

Patawad sa Aming Alikabok

Ang Koponan ay nagtatrabaho sa partikular na tabla sa aming Patakaran.

Huwag Mag-atubiling Panoorin ang gawaing ito na isinasagawa at, sa lahat ng paraan, huwag mag-atubiling magkomento o mag-ambag sa talakayan .

Buo kong sinusuportahan ang Right To Organize.

Bilang Alkalde, inaasahan ko ang paglikha ng isang kapaligiran sa trabaho na magiliw sa Unyon na nagbibigay-daan sa bawat manggagawa na malayang ipahayag ang kanilang mga damdamin.

Gusto kong maging ganap na kalahok ang mga manggagawa at gamitin ang kanilang boses tungkol sa mga patakaran, programa, at pangkalahatang direksyon ng lungsod na ito.