Mga Empleyado ng Lungsod

Bukod pa rito, bilang Alkalde, mag-aalok ako sa mga empleyado ng lungsod ng opsyon na isang sampung oras sa isang araw, apat na araw sa isang linggo, apatnapung oras na linggo ng trabaho. Mababawasan nito ang pang-araw-araw na mga gastos sa pagsisimula pati na rin ang pagbabawas ng personal at pampublikong pagkonsumo ng enerhiya. Papayagan nito ang lungsod na ibalik ang mga araw ng furlough ng empleyado ng lungsod.