negosyo

Pangunahin, ang mga Negosyo sa Las Vegas ay alinman sa mga Producer, Distributor, Vendor o Lender.

May apat na apat na anyo ng Produksyon: Pagsasaka, Pangingisda, Pagmimina o Paggawa.

May apat na uri ng Pamamahagi: Tagapagbalita ng Impormasyon, Tagapaghatid ng Domestic, Taga-import, at Taga-export.

May tatlong uri ng Vendor: Wholesale, Retail, o Real Estate Sales.

May tatlong uri ng mga nagpapahiram: Mga Serbisyo, Pinansyal o Ari-arian.

Regular na ginagamit ng mga casino at kumpanya ng pagmimina ng Nevada ang mga inaalok na produkto o serbisyo ng negosyo ng mga supplier sa lahat ng apat na tinukoy na uri ng negosyong ito.